ساب یاب » تگ های مطالب » دانلود زیرنویس هماهنگ سریال JU-ON: Origins 2020
14 تیر 1399, 02:17

دانلود زیرنویس فارسی سریال JU-ON: Origins 2020 فصل 1 قسمت 6 هماهنگ با نسخه WEBRip وب ریپ

دانلود زیرنویس فارسی سریال JU-ON: Origins 2020 فصل 1 قسمت 6 هماهنگ با نسخه WEBRip وب ریپ
نام سریال: JU-ON: Origins 2020
فصل: فصل 1 قسمت 6
محصول کشور : ژاپن |
تاریخ اکران : 2020
ژانر : وحشت | راز |
زبان : ژاپنی |
کارگردان : نامشخص
نویسندگان : Xerxes Pordely |
بازیگران : Yoshiyoshi Arakawa | Yuina Kuroshima | Ririka |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : WEBRip وب ریپ
خلاصه داستان فارسی :
حق رای دادن ترسناک افسانه ای است که "جو در" تنظیم شده است یک بار دیگر لرزش جهان به عنوان مجموعه Netflix بکشد ژاپن به انتشار وحشت اولین آن Netflix بکشد ژاپن اصلی، "JU-ON: ریشه ها"

14 تیر 1399, 01:47

دانلود زیرنویس فارسی سریال JU-ON: Origins 2020 فصل 1 قسمت 5 هماهنگ با نسخه WEBRip وب ریپ

دانلود زیرنویس فارسی سریال JU-ON: Origins 2020 فصل 1 قسمت 5 هماهنگ با نسخه WEBRip وب ریپ
نام سریال: JU-ON: Origins 2020
فصل: فصل 1 قسمت 5
محصول کشور : ژاپن |
تاریخ اکران : 2020
ژانر : وحشت | راز |
زبان : ژاپنی |
کارگردان : نامشخص
نویسندگان : Xerxes Pordely |
بازیگران : Yoshiyoshi Arakawa | Yuina Kuroshima | Ririka |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : WEBRip وب ریپ
خلاصه داستان فارسی :
حق رای دادن ترسناک افسانه ای است که "جو در" تنظیم شده است یک بار دیگر لرزش جهان به عنوان مجموعه Netflix بکشد ژاپن به انتشار وحشت اولین آن Netflix بکشد ژاپن اصلی، "JU-ON: ریشه ها"

14 تیر 1399, 01:47

دانلود زیرنویس فارسی سریال JU-ON: Origins 2020 فصل 1 قسمت 5 هماهنگ با نسخه WEBRip وب ریپ

دانلود زیرنویس فارسی سریال JU-ON: Origins 2020 فصل 1 قسمت 5 هماهنگ با نسخه WEBRip وب ریپ
نام سریال: JU-ON: Origins 2020
فصل: فصل 1 قسمت 5
محصول کشور : ژاپن |
تاریخ اکران : 2020
ژانر : وحشت | راز |
زبان : ژاپنی |
کارگردان : نامشخص
نویسندگان : Xerxes Pordely |
بازیگران : Yoshiyoshi Arakawa | Yuina Kuroshima | Ririka |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : WEBRip وب ریپ
خلاصه داستان فارسی :
حق رای دادن ترسناک افسانه ای است که "جو در" تنظیم شده است یک بار دیگر لرزش جهان به عنوان مجموعه Netflix بکشد ژاپن به انتشار وحشت اولین آن Netflix بکشد ژاپن اصلی، "JU-ON: ریشه ها"

14 تیر 1399, 00:44

دانلود زیرنویس فارسی سریال JU-ON: Origins 2020 فصل 1 قسمت 4 هماهنگ با نسخه WEBRip وب ریپ

دانلود زیرنویس فارسی سریال JU-ON: Origins 2020 فصل 1 قسمت 4 هماهنگ با نسخه WEBRip وب ریپ
نام سریال: JU-ON: Origins 2020
فصل: فصل 1 قسمت 4
محصول کشور : ژاپن |
تاریخ اکران : 2020
ژانر : وحشت | راز |
زبان : ژاپنی |
کارگردان : نامشخص
نویسندگان : Xerxes Pordely |
بازیگران : Yoshiyoshi Arakawa | Yuina Kuroshima | Ririka |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : WEBRip وب ریپ
خلاصه داستان فارسی :
حق رای دادن ترسناک افسانه ای است که "جو در" تنظیم شده است یک بار دیگر لرزش جهان به عنوان مجموعه Netflix بکشد ژاپن به انتشار وحشت اولین آن Netflix بکشد ژاپن اصلی، "JU-ON: ریشه ها"

14 تیر 1399, 00:12

دانلود زیرنویس فارسی سریال JU-ON: Origins 2020 فصل 1 قسمت 1 هماهنگ با نسخه WEBRip وب ریپ

دانلود زیرنویس فارسی سریال JU-ON: Origins 2020 فصل 1 قسمت 1 هماهنگ با نسخه WEBRip وب ریپ
نام سریال: JU-ON: Origins 2020
فصل: فصل 1 قسمت 1
محصول کشور : ژاپن |
تاریخ اکران : 2020
ژانر : وحشت | راز |
زبان : ژاپنی |
کارگردان : نامشخص
نویسندگان : Xerxes Pordely |
بازیگران : Yoshiyoshi Arakawa | Yuina Kuroshima | Ririka |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : WEBRip وب ریپ
خلاصه داستان فارسی :
حق رای دادن ترسناک افسانه ای است که "جو در" تنظیم شده است یک بار دیگر لرزش جهان به عنوان مجموعه Netflix بکشد ژاپن به انتشار وحشت اولین آن Netflix بکشد ژاپن اصلی، "JU-ON: ریشه ها"

13 تیر 1399, 22:12

دانلود زیرنویس فارسی سریال JU-ON: Origins 2020 فصل 1 قسمت 2 هماهنگ با نسخه WEBRip وب ریپ

دانلود زیرنویس فارسی سریال JU-ON: Origins 2020 فصل 1 قسمت 2 هماهنگ با نسخه WEBRip وب ریپ
نام سریال: JU-ON: Origins 2020
فصل: فصل 1 قسمت 2
محصول کشور : ژاپن |
تاریخ اکران : 2020
ژانر : وحشت | راز |
زبان : ژاپنی |
کارگردان : نامشخص
نویسندگان : Xerxes Pordely |
بازیگران : Yoshiyoshi Arakawa | Yuina Kuroshima | Ririka |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : WEBRip وب ریپ
خلاصه داستان فارسی :
حق رای دادن ترسناک افسانه ای است که "جو در" تنظیم شده است یک بار دیگر لرزش جهان به عنوان مجموعه Netflix بکشد ژاپن به انتشار وحشت اولین آن Netflix بکشد ژاپن اصلی، "JU-ON: ریشه ها"

13 تیر 1399, 21:39

دانلود زیرنویس فارسی سریال JU-ON: Origins 2020 فصل 1 قسمت 3 هماهنگ با نسخه WEBRip وب ریپ

دانلود زیرنویس فارسی سریال JU-ON: Origins 2020 فصل 1 قسمت 3 هماهنگ با نسخه WEBRip وب ریپ
نام سریال: JU-ON: Origins 2020
فصل: فصل 1 قسمت 3
محصول کشور : ژاپن |
تاریخ اکران : 2020
ژانر : وحشت | راز |
زبان : ژاپنی |
کارگردان : نامشخص
نویسندگان : Xerxes Pordely |
بازیگران : Yoshiyoshi Arakawa | Yuina Kuroshima | Ririka |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : WEBRip وب ریپ
خلاصه داستان فارسی :
حق رای دادن ترسناک افسانه ای است که "جو در" تنظیم شده است یک بار دیگر لرزش جهان به عنوان مجموعه Netflix بکشد ژاپن به انتشار وحشت اولین آن Netflix بکشد ژاپن اصلی، "JU-ON: ریشه ها"

13 تیر 1399, 19:32

دانلود زیرنویس فارسی سریال JU-ON: Origins 2020 فصل 1 قسمت 1 هماهنگ با نسخه WEBRip وب ریپ

دانلود زیرنویس فارسی سریال JU-ON: Origins 2020 فصل 1 قسمت 1 هماهنگ با نسخه WEBRip وب ریپ
نام سریال: JU-ON: Origins 2020
فصل: فصل 1 قسمت 1
محصول کشور : ژاپن |
تاریخ اکران : 2020
ژانر : وحشت | راز |
زبان : ژاپنی |
کارگردان : نامشخص
نویسندگان : Xerxes Pordely |
بازیگران : Yoshiyoshi Arakawa | Yuina Kuroshima | Ririka |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : WEBRip وب ریپ
خلاصه داستان فارسی :
حق رای دادن ترسناک افسانه ای است که "جو در" تنظیم شده است یک بار دیگر لرزش جهان به عنوان مجموعه Netflix بکشد ژاپن به انتشار وحشت اولین آن Netflix بکشد ژاپن اصلی، "JU-ON: ریشه ها"