ساب یاب » تگ های مطالب » دانلود زیرنویس فارسی سریال Midnight Diner: Tokyo Stories 2016
17 مرداد 1399, 17:42

دانلود زیرنویس فارسی سریال Midnight Diner: Tokyo Stories 2016 فصل 1 قسمت 5 هماهنگ با نسخه 1080p

دانلود زیرنویس فارسی سریال Midnight Diner: Tokyo Stories 2016 فصل 1 قسمت 5 هماهنگ با نسخه 1080p
نام سریال: Midnight Diner: Tokyo Stories 2016
فصل: فصل 1 قسمت 5
محصول کشور : ژاپن |
تاریخ اکران : 2016
ژانر : نمایش |
زبان : ژاپنی |
کارگردان : Joji Matsuoka | Nobuhiro Yamashita |
نویسندگان : Yarô Abe | Kensaku Kojima | Katsuhiko Manabe |
بازیگران : Kaoru Kobayashi | Mansaku Fuwa | Asako Kobayashi | Joe Odagiri |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : 1080p
17 مرداد 1399, 17:42

دانلود زیرنویس فارسی سریال Midnight Diner: Tokyo Stories 2016 فصل 1 قسمت 5 هماهنگ با نسخه 1080p

دانلود زیرنویس فارسی سریال Midnight Diner: Tokyo Stories 2016 فصل 1 قسمت 5 هماهنگ با نسخه 1080p
نام سریال: Midnight Diner: Tokyo Stories 2016
فصل: فصل 1 قسمت 5
محصول کشور : ژاپن |
تاریخ اکران : 2016
ژانر : نمایش |
زبان : ژاپنی |
کارگردان : Joji Matsuoka | Nobuhiro Yamashita |
نویسندگان : Yarô Abe | Kensaku Kojima | Katsuhiko Manabe |
بازیگران : Kaoru Kobayashi | Mansaku Fuwa | Asako Kobayashi | Joe Odagiri |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : 1080p
17 مرداد 1399, 17:42

دانلود زیرنویس فارسی سریال Midnight Diner: Tokyo Stories 2016 فصل 1 قسمت 6 هماهنگ با نسخه 1080p

دانلود زیرنویس فارسی سریال Midnight Diner: Tokyo Stories 2016 فصل 1 قسمت 6 هماهنگ با نسخه 1080p
نام سریال: Midnight Diner: Tokyo Stories 2016
فصل: فصل 1 قسمت 6
محصول کشور : ژاپن |
تاریخ اکران : 2016
ژانر : نمایش |
زبان : ژاپنی |
کارگردان : Joji Matsuoka | Nobuhiro Yamashita |
نویسندگان : Yarô Abe | Kensaku Kojima | Katsuhiko Manabe |
بازیگران : Kaoru Kobayashi | Mansaku Fuwa | Asako Kobayashi | Joe Odagiri |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : 1080p
17 مرداد 1399, 17:42

دانلود زیرنویس فارسی سریال Midnight Diner: Tokyo Stories 2016 فصل 1 قسمت 6 هماهنگ با نسخه 1080p

دانلود زیرنویس فارسی سریال Midnight Diner: Tokyo Stories 2016 فصل 1 قسمت 6 هماهنگ با نسخه 1080p
نام سریال: Midnight Diner: Tokyo Stories 2016
فصل: فصل 1 قسمت 6
محصول کشور : ژاپن |
تاریخ اکران : 2016
ژانر : نمایش |
زبان : ژاپنی |
کارگردان : Joji Matsuoka | Nobuhiro Yamashita |
نویسندگان : Yarô Abe | Kensaku Kojima | Katsuhiko Manabe |
بازیگران : Kaoru Kobayashi | Mansaku Fuwa | Asako Kobayashi | Joe Odagiri |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : 1080p
17 مرداد 1399, 17:41

دانلود زیرنویس فارسی سریال Midnight Diner: Tokyo Stories 2016 فصل 1 قسمت 7 هماهنگ با نسخه 1080p

دانلود زیرنویس فارسی سریال Midnight Diner: Tokyo Stories 2016 فصل 1 قسمت 7 هماهنگ با نسخه 1080p
نام سریال: Midnight Diner: Tokyo Stories 2016
فصل: فصل 1 قسمت 7
محصول کشور : ژاپن |
تاریخ اکران : 2016
ژانر : نمایش |
زبان : ژاپنی |
کارگردان : Joji Matsuoka | Nobuhiro Yamashita |
نویسندگان : Yarô Abe | Kensaku Kojima | Katsuhiko Manabe |
بازیگران : Kaoru Kobayashi | Mansaku Fuwa | Asako Kobayashi | Joe Odagiri |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : 1080p
17 مرداد 1399, 17:41

دانلود زیرنویس فارسی سریال Midnight Diner: Tokyo Stories 2016 فصل 1 قسمت 7 هماهنگ با نسخه 1080p

دانلود زیرنویس فارسی سریال Midnight Diner: Tokyo Stories 2016 فصل 1 قسمت 7 هماهنگ با نسخه 1080p
نام سریال: Midnight Diner: Tokyo Stories 2016
فصل: فصل 1 قسمت 7
محصول کشور : ژاپن |
تاریخ اکران : 2016
ژانر : نمایش |
زبان : ژاپنی |
کارگردان : Joji Matsuoka | Nobuhiro Yamashita |
نویسندگان : Yarô Abe | Kensaku Kojima | Katsuhiko Manabe |
بازیگران : Kaoru Kobayashi | Mansaku Fuwa | Asako Kobayashi | Joe Odagiri |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : 1080p
17 مرداد 1399, 17:41

دانلود زیرنویس فارسی سریال Midnight Diner: Tokyo Stories 2016 فصل 1 قسمت 8 هماهنگ با نسخه 1080p

دانلود زیرنویس فارسی سریال Midnight Diner: Tokyo Stories 2016 فصل 1 قسمت 8 هماهنگ با نسخه 1080p
نام سریال: Midnight Diner: Tokyo Stories 2016
فصل: فصل 1 قسمت 8
محصول کشور : ژاپن |
تاریخ اکران : 2016
ژانر : نمایش |
زبان : ژاپنی |
کارگردان : Joji Matsuoka | Nobuhiro Yamashita |
نویسندگان : Yarô Abe | Kensaku Kojima | Katsuhiko Manabe |
بازیگران : Kaoru Kobayashi | Mansaku Fuwa | Asako Kobayashi | Joe Odagiri |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : 1080p
17 مرداد 1399, 17:41

دانلود زیرنویس فارسی سریال Midnight Diner: Tokyo Stories 2016 فصل 1 قسمت 8 هماهنگ با نسخه 1080p

دانلود زیرنویس فارسی سریال Midnight Diner: Tokyo Stories 2016 فصل 1 قسمت 8 هماهنگ با نسخه 1080p
نام سریال: Midnight Diner: Tokyo Stories 2016
فصل: فصل 1 قسمت 8
محصول کشور : ژاپن |
تاریخ اکران : 2016
ژانر : نمایش |
زبان : ژاپنی |
کارگردان : Joji Matsuoka | Nobuhiro Yamashita |
نویسندگان : Yarô Abe | Kensaku Kojima | Katsuhiko Manabe |
بازیگران : Kaoru Kobayashi | Mansaku Fuwa | Asako Kobayashi | Joe Odagiri |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : 1080p
17 مرداد 1399, 17:41

دانلود زیرنویس فارسی سریال Midnight Diner: Tokyo Stories 2016 فصل 1 قسمت 9 هماهنگ با نسخه 1080p

دانلود زیرنویس فارسی سریال Midnight Diner: Tokyo Stories 2016 فصل 1 قسمت 9 هماهنگ با نسخه 1080p
نام سریال: Midnight Diner: Tokyo Stories 2016
فصل: فصل 1 قسمت 9
محصول کشور : ژاپن |
تاریخ اکران : 2016
ژانر : نمایش |
زبان : ژاپنی |
کارگردان : Joji Matsuoka | Nobuhiro Yamashita |
نویسندگان : Yarô Abe | Kensaku Kojima | Katsuhiko Manabe |
بازیگران : Kaoru Kobayashi | Mansaku Fuwa | Asako Kobayashi | Joe Odagiri |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : 1080p
17 مرداد 1399, 17:41

دانلود زیرنویس فارسی سریال Midnight Diner: Tokyo Stories 2016 فصل 1 قسمت 9 هماهنگ با نسخه 1080p

دانلود زیرنویس فارسی سریال Midnight Diner: Tokyo Stories 2016 فصل 1 قسمت 9 هماهنگ با نسخه 1080p
نام سریال: Midnight Diner: Tokyo Stories 2016
فصل: فصل 1 قسمت 9
محصول کشور : ژاپن |
تاریخ اکران : 2016
ژانر : نمایش |
زبان : ژاپنی |
کارگردان : Joji Matsuoka | Nobuhiro Yamashita |
نویسندگان : Yarô Abe | Kensaku Kojima | Katsuhiko Manabe |
بازیگران : Kaoru Kobayashi | Mansaku Fuwa | Asako Kobayashi | Joe Odagiri |
فرمت زیرنویس : SRT
هماهنگ با نسخه : 1080p